ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1432366

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Српски језик
Назив издавача Наслов уџбеника и писмо Име-имена аутора Број и да-тум реше-ња мини-стра
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Читанка 5српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилица Јадранка Милошевић 650-02-00073/2018-07 од 27. 4. 2018.
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Граматика 5, српски језик и књижевност за пети разред основне школе; ћирилица Јадранка Милошевић 650-02-00073/2018-07 од 27. 4. 2018.
Историја
„КLETT“

Историја 5,

уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00121/2018-07 од 27. 4. 2018.
Географија
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Географија, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Јелена Поповић 650-02-00206/2018-07 од 25. 4. 2018.
Биологија
„ГЕРУНДИЈУМ“ Биологија 5за пети разред основне школе; ћирилица др Тијана Прибићевић,дрТонка Миљановић, Сла-вица Нинковић, мр Весна Миливојевић 650-02-00159/2018-07 од 27. 4. 2018.
Математика
МАТЕМАТИСКОП Математика5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); ћирилица Владимир Стојановић 650-02-00128/2018-07 од 27. 4. 2018
МАТЕМАТИСКОП Математика 5збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилца Владимир Стојано-вић,Гордана Попо-вић, Никола Вигње-вић
Музичка култура
„BIGZ školstvo“ Музичка култура 5, за пети разред основне школе; ћирилица Маја Обрадовић 650-02-00155/2018-07 од 27. 4. 2018.
Ликовна култура
„КLETT“ Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 од 24. 4. 2018.
Техника и технологија
„КLETT“ Техника и технологија за пети разред основне школе; уџбенички комплет(уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак); ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00060/2018-07 од 24. 4. 2018.
Информатика и рачунарство
КЛЕТТ

Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

СветланаМандић 650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.
Енглески језик
„АКРОНОЛО“ DISCOVER ENGLISH 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Jayne Wildman,Izabella Hearn 650-02-00023/2018-07 од 25. 4. 2018.
Француски језик
„DATA STATUS“ NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе; прва година учења, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска, ДВД) Катрин Фарве,Силви Шмит 650-02-00055/2018-07 од 26. 4. 2018.

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

Назив издавача Назив уџбеника Име-имена аутора Број и датум решења министра
Предмет: српски је-зик и књижевност за шести разред основне школе;уџбенички комплет; ћирилица
,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Читанкасрпски језик и књижевност за шести разред основне школе Александар Јерков,Ка-тарина Колаковић,Анђе-лка Петровић 650-02-00055/2019-07 од 27. 3. 2019.
,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Граматикасрпски језик и књижевност за шести разред основне школе Данијела Милићевић,Сунчица Ракоњац Николов 650-02-00055/2019-07 од 27. 3. 2019.
Предмет: француски језик
,,DATA STATUS“ Nouveau Pixel 2,француски језик за пети разред основне школе (пета година учења) и шести разред основне школе (друга година учења); уџбенички комплет (уџбеник са ДВД –ом и радна свеска) Sylvie Scmitt(аутор уџбеника)  Stephanie Callet(аутор радне свеске) 650-02-00399/2018-07 од 18. 2. 2019.
Предмет: енглески језик
,,АКРОНОЛО“ Discover English 3,енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Аутор уџбеникаJayne Wildman;Аутор радне свескеIyabella Hearn 650-02-00433/2018-07 од 19. 4. 2019.
Предмет: музичка култура
,,БИГЗ школство“ Музичка култура 6,уџбеник за шести разред основне школе; ћирилца Маја Обрадовић 650-02-00202/2019-07 од 10. 5. 2019.
Предмет: ликовна култура
„КЛЕТТ“ Ликовна култура 6,уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица Сања Филиповић 650-02-00086/2019-07 од 11. 4. 2019.
Предмет: Историја
„КЛЕТТ“ Историја 6,уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; ћирилица Ивана Коматина,Јелена Јеврић,Емина Живко-вић,Љиљана Недо-вић,Радомир Ј. Поповић 650-02-00103/2019-07 од 14. 5. 2019.
Предмет: географија
,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Географија за шести разред основне школе; ћирилца Јелена Поповић 650-02-00058/2019-07 од 20. 5. 2019.
Предмет: физика
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилца Љубиша Нешић,Ма-рина Најдановић Лу-кић,Татјана Мишић 650-02-00054/2019-07 од 21. 5. 2019.
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“ Физика 6 – збирка задатака са лабораторијским вежба-ма за шести разред основне школе; ћирилца; (уџ.комп.) Љубиша Нешић,Ма-рина Најдановић Лу-кић,Татјана Мишић 650-02-00054/2019-07 од 21. 5. 2019.
Предмет: математика
„ГЕРУНДИЈУМ“ Математика за шести разред основне школе; ћирилца Синиша Јешић,Јасна Благојевић,Александар Росић 650-02-00052/2019-07 од 21. 5. 2019.
„ГЕРУНДИЈУМ“ Збирка задатака из мате-матике за шести разред основне школе; ћирилица Синиша Јешић,Тања Њаради,Јасна Благојевић
Предмет: биологија
„ГЕРУНДИЈУМ“ Биологија за шести разред основне школе; ћирилца Тихомир Лазаревић,мр Весна Миливојевић,др Тијана Прибићевић,др Томка Миљновић 650-02-00051/2019-07 од 21. 5. 2019.
Предмет: техника и технологија
„КЛЕТТ“ Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање); ћирилица Алекса Вучићевић,Не-над Стаменовић 650-02-00080/2019-07 од 20. 5. 2019.
Предмет: информатика и рачунарство
ЕДУКА Информатика и рачуна-рство 6за шести разред основне школе; ћирилца Катарина Алексић, Ка-тарина Вељовић, Мили-ца Бајчетић, Дарко Крсмановић

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

 1. Српски језик Вулкан Издаваштво Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 2. Српски језик Вулкан Издаваштво Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 3. Српски језик Вулкан Издаваштво Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 4. Математика Клет Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић Математика 7, уџбеник
 5. Математика Клет Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Ненад Вуловић Математика 7, уџбеник
 6. Музичка култура Нови Логос Александра Паладин, Драгана Михајловић – Бокан Музичка култура 7, уџбеник
 7. Ликовна култура Клет Сања Филиповић Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред
 8. Историја Едука Милица Омрчен, Невена Грбовић Историја 7, уџбеник за седми разред
9.  Географија Нови Логос
 10. Физика Клет Марина Радојевић Физика 7
 11. Физика Клет Марина Радојевић, Митко Николов

Физика 7, збирка задатака

 12. Биологија Герундијум Весна Милиовојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Тијана Прибићевић Билогија 7, уџбеник
 13. Биологија Герундијум Славица Нинковић, Томка Миљановић Радна свеска 7
 14. Хемија Вулкан Издаваштво Маја Шумар Ристовић Хемија 7, уџбеник за седми разред основне школе
 15. Хемија Вулкан Издаваштво Маја Шумар Ристовић Хемија 7, збирка задатака
 16. Техничко и информатичко образовање Клет Алекса Вучићевић, Ненад Стаменковић Техника и технологија за 7 разред основне школе, уџбеник 7
 17. Француски језик Дата Статус Colette Gibbe Le Noveau Pixel 3, udzbenik ya 7 razred osnovne skole
 18. Француски језик Дата Статус Patricia Robert Le Noveau Pixel 3, radna sveska ya 7. Razred osnovne skole
 19. Енглески језик Дата Статус H. Q. Mitchelli, Marileni Malkogianni Portal to English 3, udzbenik
 20. Енглески језик Дата Стаус H. Q. Mitchelli, Maileni Mlkogianni Portal to English 3, radna sveska
21. Информатика и рачунарство Клет Светлана Мандић Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/23.

 1. Српски језик Вулкан Издаваштво Др. Александар Јерков, Анђелка Петровић, Ката-рина Колаковић Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе Број и датум решења министра: 650-02-00097/2020-07 од 11. 9. 2020.
 2. Српски језик Вулкан Издаваштво Данијела Мили-ћевић, Сунчица Ракоњац Нико-лов Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе
 3. Српски језик Вулкан Издаваштво Анђелка Петро-вић, Катарина Колаковић, Данијела Мили-ћевић, Сунчица Ракоњац Нико-лов Радна свеска 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе
 4. Француски језик Data Status Sylvie Schmitt Nouveau Pixel 4 Број и датум решења министра: 650-02-00443/2019-07 од 17. 1. 2021.
 5. Француски језик Data Status Anne - Cecile Couderc Nouveau Pixel 4
 6. Музичка култура Нови Логос Др Александра Паладин, мр Драгана Миха-јловић Бокан Музичка култура за 8. разред основне школе Број и датум решења: 650-02-00307/2020-07.
 7. Ликовна култура Клет Сања Фили-повић Ликовна култура за 8. Разред основне школе Број и датум решења: 650-02-00235/2020-07 од 11. 12. 2020.
 8. Историја Едука Милица Омрчен и Невена Грбо-вић Историја 8, уџбе-ник саодабраним историјским изво-рима за осми ра-зред основне школе Број и решење министра: 650-02-00397/2020-07 од 26. 2. 2021.
9.  Географија Вулкан Издаваштво Драгана Мило-шевић, Миро-слав Грујић Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе Број и датум ре-шења министра: 650-02-00342/2020-07 од 1.о2. 2021.
 10. Физика Вулкан Изадаваштво Татјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најда-новић Лукић Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе Број и датум решења министра: 650-02.00238/2020-07 од 20. 11. 2020.
 11. Физика Вулкан Издаваштво Татјана Мишић, Љубиша Нешић, Марина Најда-новић Лукић Физика 8, Збирка задатака за осми разред основне школе
 12. Математика Вулкан Издаваштво Оливера Тодо-ровић, Верица Марковић Математика 8, уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе Број и датум решења министра: 650-02-00390/2020-07 од 24. 02. 2021.
 13. Билогија Завод за уџбенике Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета Биологија за осми разред основне школе Каталошки број уџбеника 18339
 14. Хемија Вулкан Издаваштво Маја Шумар Ристовић Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе Број и датум решења министра: 650-02-00165/2020-07 од 13. 11. 2020.
 15. Техника и технологија Клет Алекса Вучи-ћевић, Ненад Стаменковић Техника и технологија за 8. Разред основне школе Број и датум решења министра: 650-02-00249/2020-07 од 26. 11. 2020.
 16. Енглески језик Data Status H. Q. Mitchell, Marileni Ma-lkogianni Portal to English 4 Број и датум решења министра: 650-02-00104/2020-07 од 27. 8. 2020.
 17. Инфорамтика и рачунарство Едука Катарина Але-ксић, Катарина Вељковић, Да-рко Крсмановић, Милош Бајчетић Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе Број и датум решења министра: 650-02-00396/2020-07 од 3. 2. 2021.

Уџбеници, по разредима и предметима, које је наставничко веће својом одлуком утврдило за коришћење у овој школској години, поседују решења којим су одобрени за коришћење у основној школи.