ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

logo mpntr.png

Бројач посета

1215847

Учење на даљину

ucenje na daljinu

За осмаке

za osmake

Претрага

COVID - 19 едукативни материјал

Јавне набавке

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Распоред израде писмених вежби и контролних задатака 2020/21

scanscan0001

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ПРВОГ РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2020 – 21. ГОДИНУ

Месец / Предмет Српски језик Математика Природа и друштво
Септембар -иницијално процењивање предзнања ученика;

-иницијално процењивање предзнања ученика;

15.09. –предмети у простору и међу њима;

29.09. – школа;

Октобар

07.10. –читање и писање научених слова;

21.10. – диктат;

06.10. –геометрија;

20.10.- скупови и сабирање;

13.10. – насеље;
Новембар

04.11. – диктат;

30.11. – разумевање прочитаног ;

10.11. – бројеви 1, 2, 3, 4 и 5;

26. 11.- сабирање и одузимање бројева до 5;

усмена правера;
Децембар

18.12. – диктат;

23.12. – писање и читање бројева до 10; сабирање одузимање бројева до 10;

10.12. –ја, породица и дом;

29.12. – сналажење у времену;

Јануар

21.01. – полугодишња провера остварености ОС;

29.01. – полугодишња провера остварености ОС; 26.01. – полугодишња провера остварености образовних стандарда;

 

РАСПОРЕД   ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ   ЗА   2. РАЗРЕД

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020-21.

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

1. 5. Иницијални тест
6. 26. Реченице према значењу. Правописни знаци (. ? !)
10. 50. Реченице према значењу и облику
15. 72. Именице
21. 97. Читамо и пишемо штампаним словима латинице

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

2. 6. Иницијални тест
4. 18. Сабирање и одузимање
8. 40. Одређивање непознатог броја
9. 45. Римске цифре. Писање бројева римским цифрама
13. 61. Геометрија - линије
17. 80. Множење бројева 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца
22. 98. Множење

 

СВЕТ ОКО НАС

1. 1. Иницијални тест
6. 12. Да проверим знање
14. 28. Да проверим знање
20. 36. Да проверим знање

 

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 3. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020-21.

                                                                                            

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Датум

Редни бр. недеље Редни бр. часа

Облик

провере знања

Наставна тема/област

СРПСКИ ЈЕЗИК
среда, 7.10.2020. год. 6. 27.

Контролни задатак

Именице

JEЗИК

четвртак, 19.11. 2020. год. 12. 55. Придеви
среда, 16.12.2020. год. 16. 74. Диктат Правописна вежба
понедељак, 25.1.2021. год. 21. 95. Контролни задатак Глаголи
МАТЕМАТИКА

понедељак, 12.10. 2020.

год.

7.

30.

Контролна вежба

Бројеви до 1000. Сабирање и одузимање Римске цифре

БРОЈЕВИ

петак, 30.10. 2020. год. 9. 44. Сабирање и одузимање
уторак, 17.11. 2020. год. 12. 53. Сабирање и одузимање

петак, 11.12. 2020. год.

15.

71.

Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним
уторак, 22.12. 2020. год. 17. 78.

Множење и дељење троцифреног

броја једноцифреним

среда, 13.1.2021. год. 19. 87. Праве и углови ГЕОМЕТРИЈА

ПРИРОДА И ДРУШТВО

(реализација уторком и четвртком - по распореду часова)

четвртак, 29.10. 2020. год.

9.

18.

Контролни задатак

Наш крај

ПРИРОДА, ЧОВЕК, ДРУШТВО

четвртак, 26.11. 2020. год.

13.

25.

Прошлост. Временске одреднице

ОРИЈЕНТАЦИЈА У

ВРЕМЕНУ, ПРОШЛОСТ

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Датум

Редни бр. недеље Редни бр. часа

Облик

провере знања

Наставна тема/област

СРПСКИ ЈЕЗИК

уторак, 2.3. 2021. год.

24.

108.

Диктат

Употреба великог слова

JEЗИК

четвртак, 8.4.2021. год. 29. 135. Контролни задатак Врсте речи
четвртак, 27.5. 2021. год. 35. 164. Диктат Правописна правила
петак, 4.6. 2021. год. 36. 170.

Контролни задатак

Научили смо из граматике
петак, 11.6. 2021. год. 37. 175. Научили смо из књижевности КЊИЖЕВНОСТ
МАТЕМАТИКА
понедељак, 22.2. 2021. год. 23. 102.

Контролни задатак

Сабирање и одузимање до 1000

БРОЈЕВИ

уторак, 9.3. 2021. год. 25. 113. Једначине и неједначине
уторак, 30.3. 2021. год. 28. 128.

Множење и дељење једноцифреним

бројем

петак, 16.4. 2021. год. 30. 141.

Једначине и редослед рачунских

операција

петак, 21.5. 2021. год. 34. 160. Правоугаоник, квадрат, троугао ГЕОМЕТРИЈА
уторак, 8.6. 2021. год. 37. 172. Мерење и мере МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
среда, 16.6. 2021. год. 38. 178. Разломци БРОЈЕВИ
ПРИРОДА И ДРУШТВО

четвртак, 25.2. 2021. год.

23.

43.

Контролни задатак

Вода, ваздух, материјали

МАТЕРИЈАЛИ

уторак, 6.4. 2021. год. 29. 54. Кретање, светлост и звук КРЕТАЊЕ
уторак, 15.6. 2021. год. 38. 71. Животне заједнице

ПРИРОДА, ЧОВЕК,

ДРУШТВО

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ВЕЖБИ   ЗА   4.  РАЗРЕД

1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020-21.

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

4. 19. Прва провера знања (именице)
7. 33. Први писмени задатак
10. 46. Друга провера знања (личне заменице)
14. 62. Трећа провера знања (придеви)
16. 75. Други писмени задатак
18. 81. Четврта провера знања (глаголи)
20. 91. Пета провера знања (бројеви)

 

МАТЕМАТИКА

6. 25. Скуп природних бројева N и скуп No
10. 48. Први школски писмени задатак
12. 54. Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
17. 80. Неједначине са сабирањем и одузимањем
18. 83. Други школски писмени задатак
21. 96. Површина квадра и коцке
   
   
   

 

ПРИРОДА И

 

ДРУШТВО

7. 13. Србија-наша домовина
14. 26. Биљни и животињски свет Србије
19. 35. Природна богатства и делатности људи у Србији
   


 2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020-21.

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА

 

САДРЖАЈ

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК

25. 117. Трећи писмени задатак
27. 127. Шеста провера знања (променљиве и непроменљиве речи)
31. 144. Седма провера знања (правопис)
33. 156. Осма провера знања (наглашене и ненаглашене речи)
34. 157. Четврти писмени задатак
37. 172. Девета провера знања (научили смо из граматике)
37. 176. Десета провера знања (проверавамо своје знање из правописа)

 

МАТЕМАТИКА

28. 131. Множење и дељење у скупу N
30. 138. Трећи  школски писмени задатак
37. 174. Четврти школски писмени задатак

 

ПРИРОДА И

 

ДРУШТВО

25. 46. Кретање и природне појаве
29. 54. Смеше, раствори и материјали
34. 64. Србија од средњег века до устанка
38. 72. Други светски рат и послератна Југославија

IMG 9a8c63933e593fde9e38227578d8d2b4 V