ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1432397

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Уџбенички комплети за 2018/19

Списак уџбеника и приручника

 

1.разред - актуелни уџбеници

Р.б. Предмет Издавач Аутори Уџбеник
1. Српски јeзик Нови Логос Душка Милић, Татјана Милић Буквар за први разред основне школе
2. Српски језик Нови Логос Душка Милић Наставни листови уз буквар
3. Српски језик Нови Логос Наташа Станковић - Шошо, Маја Костић Читанка за први разред
4. Свет око нас Вулкан Издаваштво Марија Вујовић, Драгана Златић Свет око нас за први разред осно-вне школе
5. Музичка култура Едука Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић Музичка сликовница за први разред
6. Енглески језик The English book Happy House  

 2. разред - актуелни уџбеници

  Српски језик Нови Логос Наташа Станко-вић – Шошо, Ма-ја Костић Уз речи растемо – читанка за дру-ги разред

2.

Српски језик Нови Логос Душка Милић, Татјана Митић Латиница – ра-дни уџбеник за други разред
3. Српски језик Нови Логос Јелена Срдић Дар речи–грама-тика за други р.
4. Српски језик Нови Логос Јелена Срдић, Наташа Ста-нковић- Шошо, Маја Костић Радна свеска за српски језик за други р.
5. Математика Нови Логос Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Математика 2 – радни уџбеник
6. Математика Нови Логос Ива Иванчевић, Сенка Тахировић Математика 2 – радна свеска
7. Свет око нас Вулкан Драгана Златић, Марија Вујовић Свет око нас 2 - уџбеник
8. Свет око нас Вулкан Драгана Златић, Марија Вујовић Свет око нас 2- радна свеска
9. Музичка култура Нови Логос Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац Музичка култура 2
10. Ликовна култура Нови Логос Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовна култура за 2 разред - уџбеник
11. Енглески језик English book Stella Maidment, Lorena Roberts Happy house 2
12. Енглески језик English book Happy house 2

3. разред - актулени уџбеници

1. Српски језик Вулкан издаваштво Маја Димитријевић Читанка 3, Српски језик за трећи разред основне школе
2. Српски језик Вулкан издаваштво Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Граматика 3, Српски језик за трећи разред основне школе
3. Српски језик Вулкан издаваштво Маја Димитријевић,Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац Радна свеска уз Читанку и граматику за трећи разред основне школе
4. Математика Вулкан издаваштво Нела Малиновић Јовановић, Јелена Милановић Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе
5. Математика Вулкан издаваштво Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић Математика 3, радна свеска
6. Природа и друштво Вулкан издаваштво Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић Природа и друштво 3 - уџбеник, први и други део
7. Музичка култура Вулкан издаваштво Маја Обрадовић Природа и дру-штво 3, радна свеска
8. Музичка култура Вулкан издаваштво Владица Илић Музичка култура 3
9. Ликовна култура Вулкан издаваштво Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић Ликовна култура, уџбеник за 3. разред
10. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3 - уџбеник
11. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 3- 

4. разред - стари, неважећи

  Српски језик Нови Логос Наташа Станко-вић –Шошо, Соња Чабрић Бескрајне речи – читанка за че-тврти разред
  Српски језик Нови Логос Јелена Срдић, Зорана Петковић - Живановић Дар речи – грама-тика за четврти ра-зред
3. Српски језик Нови Логос Н.С. Шошо, Ј. Срдић... Радна свеска за четврти разред
  Математика Нови Логос Сенка Тахировић Математика 4 - уџбеник
5. Математика Нови Логос Сенка Тахировић,, Момчило Степа-новић Математика – радна свеска
6. Природа и друштво БИГЗ Сања Благданић, Зорица Коваче-вић, Славица Јо-вић, Милутин Тадић Природа и друштво 4 - уџбеник
7. Природа и друштво БИГЗ Сања Благданић... Природа и друштво 4 – радна свеска
8. Музичка култура БИГЗ Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић Распевано дете 4 – уџбеник за четврти разред
9. Ликовна култура Нови Логос Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовна култура 4 - уџбеник
10. Енглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 2
11. Eнглески језик Нови Логос Naomi Simmons Family and friends 2


     Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом одлуком утврдило за коришћење у овој школској години, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној школи.

 

 

 

 

 

scan0019scan0020scan0021scan0022scan0023