ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1430206

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 2.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   1. РАЗРЕД

2.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ
СРПСКИ  ЈЕЗИК      
25.
115.
Пишемо писаним словима

31.


32.


36.


37.


35.

39.


140.

147.


167.


170

176.


178.


Пиши правилно

Научили смо нове речи 


Правописна вежба, диктат 


Значајне личности српске културе

Сценско извођење “Јежеве кућице” у учионоци, позоришна представа


Покажи шта знаш

МАТЕМАТИКА

22.


       

101. Својства сабирања и одузимања,одређивање непознатог броја.
25. 
          114.
Бројеви 1.и 2. десетице, парни и непарни бројеви
     

28.

30.

131.

141.

Сабирање и одузимање 

Сабирање и одузимање,десетице,бројеви


36.


37.


38.


166.


173.


178.


Сабирање и одузимање бројева до 100

Новац и мерење дужине


Годишња провера знања

     

СВЕТ ОКО НАС
   
20. 37. Оријентација у простору

            27.


           31.


           35.

   

            38.

43


57.


67.


71.

Човек ствара


Живи свет


Нежива природа


Научили смо у 1.разреду.

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА  2. РАЗРЕД

2.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ
СРПСКИ  ЈЕЗИК 26. 118. Именице.придеви,бројеви.
30.
135.

Глаголи,прошло,садашње, будуће време.

        35.


         38.

152.

            174.

Пишемо писаним словима латинице.


Годишња провера.

МАТЕМАТИКА
21.

98.

Множење.

    24.

109.

Редослед рачунских операција.
29. 134. Дељење.
33. 150. Одређивање непознатог броја.

39.

178.

Годишња провера знања.

СВЕТ ОКО НАС
     
19. 36. Да проверимо знање

            23.


           28.


           34.

            44.


             54.


             64.

Да поновимо.


Да поновимо.


Да поновимо.

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   3. РАЗРЕД

2.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ


НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ


РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ
СРПСКИ  ЈЕЗИК 24. 107. Зима - опис
26.
120.

Научили смо из правописа
32. 147. Управни и неуправни говор
34. 158. Употреба великог слова
37. 171. Шта смо научили
МАТЕМАТИКА
21.

98.
Једначине и неједначине
   
    25.

115.

Мерење и мере

28.

127.

Писмено сабирање и одузимање

29.

134.

Писмено множење

31.

143.

Писмено дељење

33.

148.

Изрази са три операције

37.

169.

Шта смо до сада научили

ПРИРОДА И ДРУШТВО
     

    24.

44.
Оријентација у времену. Историјски извори. Становници краја. Начин живота данас и у прошлости
28. 53. Делатности људи и саобраћај
34. 63. Животне заједнице
            38. 70. Штитимо природу и себе

 

РАСПОРЕД    ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА   ЗА   4. РАЗРЕД

  1. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ

НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ

РЕДНИ  БРОЈ

РАДНЕ НЕДЕЉЕ

РЕДНИ  БРОЈ

ЧАСА


САДРЖАЈ
СРПСКИ  ЈЕЗИК 20. 90. Научили смо у првом полугодишту
26. 117. Други писмени задатак
27. 125. Реченични чланови: атрибут
31. 140. Врста и служба речи у реченици
33. 150. Употреба великог слова
36. 166. Годишњи тест знања

МАТЕМАТИКА
23. 105. Јединице мере површине; Површина правоугаоника и квадрата
25. 114. Површина квадра и коцке
29. 134. Трећи писмени задатак
32. 147. Неједначине
37. 169. Четврти писмени задатак
ПРИРОДА И ДРУШТВО 19. 35. Човек
28. 53. Прошлост Србије
38. 70. Материјали и њихова својстава