ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1361297

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Обавештење за родитеље

ЗАПИСНИК СА ПОСЛЕДЊЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

Записник са прве седнице Савета родитеља одржане он лајн 14. 9  2021.

Седницу води Дејан Којић, председник Савета родитеља. Седници присуствују директор Драгољуб Гачић; помоћник директора Марија Марковић; психолог Љиљана Јовић; педагог Виола Ћук; секретар Оливер Репановић. Техничка подршка Вера Шалипур.

На седници присутно 62 члана Савета родитеља.

Председник Савета родитеља је поздравио присутне и предложио дневни ред, који је једногласно усвојен.

Дневни ред

 1. Усвајање записника са претходне седнице.
 2. Конституисање Савета родитеља.
 3. Садржај рада Савета родитеља.
 4. Разматрање Извештаја рада школе са акцентом на самовредновање школе.
 5. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика прошле школске године
 6. Усвајање  Годишњег плана  школе за 2021/22.
 7. Избор представника у стручне тимове школе
 8. Давање сагласности на Програм екскурзија и организацију екскурзија и наставе у природи за школску 2021/22. годину.
 9. Покретање иницијативе за регулисање прилаза и саобраћајнице поред ОШ ''Никола Тесла'' у Лештанима.
 10. Покретање иницијативе за регулисање потока који делом протиче порд школског дворишта ОШ ''Никола Тесла'' у Болечу.
 11. Разно.

             Ток седнице:

 1. Усвајање записника са претходне седнице.

       Записник је био доступан и једногласно је усвојен.

 1. Конституисање Савета родитеља

Дејан Којић је рекао да сада школа има 91одељење. Председник Савета родитеља је објаснио новим родитељима да је Савет родитеља саветодавно тело које своје савете и предлоге износи на заједничкој седници и изгласава их. Након што је утврђен кворум, ток седнице је настављен.

 1. Садржај рада Савета родитеља.

Вера Шалипур је изложила односно приказала део из Школског програма у коме је садржај рада Савета родитеља, па су се сви родитељи чланови Савета родитеља упознали са садржајем рада и програма Савета родитеља. Годишњи план је на сајту, па родитељи могу да се обавесте и упознају са радом и преко сајта. Ова течка дневног реда је усвојена.

 1. Разматрање извештаја рада школе са акцентом на самовредновање школе.Марија Марковић, помоћник директора, изнела је извештај рада школе. Извештај је условљен специфичном школском годином, имали смо скоковите прелазе, сналазили смо се. Извештај се базира на условима, матерјално- техничким, у њему је организација рада школе, остваривање наставног програма,. Марија Марковић је закључилада можемо рећи да су сви наставници прешли обуку за дигиталну учионицу, самим  тим су многе учионице опремљене боље. Друга ствар је што смо заиста показали изузетан успех у тешким условима, нисмо имали ученике на поправним испитима, нема сегмента рада школе који није био обухваћен. Похвала за наставнике, ученике и родитеље. Планирамо у Развојном плану како ће наша школа развијати у наредним годинама. Успели смо са дигитализацијом, а то смо и предвидели. Највеће што је било је отврање нове школске зграде у Лештанима. Ученици су се нарочито обрадовали,а и наставници. Школа се чува, још увек је нова, као кад је примљена. Још је важно то што смо израдили Монографију наше школе, прошло је педесет година уједињења наше школе, то је важан јубилеј, и то је једна од најзначајнијих публикација наше школе. Она је слика наше школе. Педагог Виола Ћук је рекла нешто о Школском развојном плану. Већ јепоменуто да је ова година била специфична и тешка, прилагођавали смо се различитим облицима рада. Примарни циљ је био увођење дигиталне наставе, дигиталних компетенција пројекат дигиталне учионице. Настава се одвијала несметано. Коришћене су методе активне наставе кроз различите пројекте, ученици су ангажовани кроз истраживачке радове. Једна од планираних активности за ученике је учење учења. Да се науче различите технике учења. Наставници су то добро реализовали. Подршка ученицима је била успешна, пружена им је помоћ, додатна подршка ученицима који спорије напредују, такозвана индивидуална настава и настава са осетљивим групама. Додатна настава је била успешна. Била су такмичења и наши ученици су били укључени, били су успешни. Једна од области  је постигнуће ученика. Применили смо различите технике учења, методе активне наставе. Ученици су подстицани, одвијала се припремна настава коју је педагошка служба пратила. Област етоса је успешна. Урађена је Монографија школе, промоција успеха наставника и ученика, постављене су различите изложбе ученичких радова из различитих предмета. Ресурси – нова школа у Лештанима, богаћење библиотечког фонда, дигитализација библиотеке. Радови на уређењу школских просторија. Доста тога је реализовано.  Нови развојни план треба да се уради у наредном периоду. Акценат ће нам бити на непосредном раду са ученицима, кроз часопис, креативан рад, истраживачки рад. У току је израда новог развојног плана. Важана ствар је Самовредновање рада школе, о томе је Љиљана Јовић, психолог школе, обавештавала. Свака образовна школа у Србији је дужна да вреднује свој рад, да провери колико је реализовала оно што је законом одређено. Праве се инструменти да се измери да ли се у школи ради оно што треба да се ради. Подршка ученицима је била тема вредновања прошле године. Испитивали смо ученике како они процењују каква је подршка у  њиховој школи. Са наставницима смо анализирали како се развија инклузија. И дигитални аспект школе који се мери међународним мерилима Селфом. Анализе су успешне, све што је законом одређено, увидом у администрацију, све је реализовано, све је успешно, није савршено, увек може боље, али смо задовољни. Тим за самовредновање је направио Гугл -упитник који је нашим осмацима задат у мају, како наша школа ради. Наши ученици су добри критичари нашег рада. Подразумевамо да они знају све што их питамо, одговорило је укупно 117 ученика, што је добар одазив. Анкета је анонимна. Свако ко се мало бави истраживањем, сваки узорак око 40 посто је добар и успешан упитник. Психолог је приложила детаљну анкету коју су родитељи видели. Прво питање се односило на допунску наставу. Већина ученика је дала позитиван одговор. Да ли се одржава додатна настава, то је настава за ученике који желе да унапреде своја знања. И ти резултати нису лоши. Већина је потврдно одговорила. Да ли наставници пружају могућност да учествују у настави деца са индивидуалним програмима. Преко 90 посто ученика је одоговорила да се укључују у редован рад. Васпитни аспект – часови одељенске заједнице, већина потврђује. Бесплатни уџбеници за породице – високи су проценти позитивних одговора. Прелазак на предметну наставу – предметни наставници држе часове разредној настави. Висок проценат позитивних одоговора. Да ли се за ученике осмог разреда одржавају часови припремне наставе. Часови професионалне оријентације – ове године има 40 посто који кажу да није било, што је реално јер је било тешко реализовати. Са наставницима смо направили фокус групу везану за инклузију. Одабрали смо најискусније наставнице, фокус група ради са најкомпетентнијим наставницима. Прилагођавање због сензорних потешкоћа, у моторичком функционисању, због тешкоћа у интелектуалном развоју, то су разлози прављења планова. Усклађују се према родитељима који нису у стању да помогну деци. Најизазовнији је почетак рада са дететом које има потешкоће, после је лакше, то је утисак наставника. Родитљи типичне деце (без потешкоћа) брину да ће то бити на штету за њихову децу, али то је на корист другој деци. Сваком детету се прилагођава програм у складу са његовим потребама, то је смисао инклузије. Међу наставницима влада позитивно мишљење о томе. По свим објективним показатељима, инклузија је на високом ниову. Прави се посебан, њему прилагођен план, наставници се критички и конструктивно односе према инклузији. Након исцрпног извештаја педагога и психолога, Савет родитеља је детаљно обавештен и кренуло се на следећу тачку дневног реда.
 2. Разматрање извештаја о успеху и дисциплини ученика прошле школске године. Претходне школске године је укупно 2297 ученика је похађало школу. Марија Марковић је детаљно изложила успех ученика на крају школске године. Утисак је да је велики број изостанака у школи, знамо и услед чега је то. Часови одељенске заједнице, састаници су реализовани, углавном он лајн. Успех је био изложен у презентацији, па су родитељи могли све детаљно да погледају. Све укупно мало је дисциплинскихмера, награђених ученика и похваљених било је много. Успех је доста добар с обзиром на околности и услове рада. Савет родитеља је детаљно размотрио ову тачку дневног реда.
 3. Усвајање  Годишњег плана  школе за 2021/22. годину.

Ове године је 307 првака распоређених у 12 одељења. Поступамо по правилима Министарства просвете. Петком се добијају информације из Минстарства, а дотле поступамо како је прописано. Када се појаве два случаја онда то одељење прлази на он лајн наставу. То траје десет радних дана. Четири одељења су он лајн, једно се сутра враћа у класичну наставу. Школа је функционисала, Годишњи план школе је важан документ, у њему је записано све шта треба да се реализује у току школске године. Сва документа налазе се на Сајту школе, свака појединост може да се види, рекао је диреткор. Годишњи план рада школе за 2021/22. је једногласно усвојен.

 1. Избор представника у стручне тимове школе.

За родитеље који не знају, тимови се баве различитим областима рада школе. Родитељи су добро дошли у сваки од тих актива и тимова. Потребно је да се укључе и да раде заједно са наставницима и ученицима у тимовима. Психолог је предочила тимове и њихов садржај рада: Стручни актив за развојно планирање, тим за самовредновање, тим за заштитиу од дискриминације, злостављања, занемаривања... Предложила је да свако присутпи према својим афинитетима.

 1. Давање сагласности на Програм екскурзија и организацију  наставе у природи за школску 2021/22. годину.

Предочене су дестинације, питање је да ли ће моћи да се реализује, али ми треба да га размотримо, рекао је председник Савета родитеља. Директор је предложио да дамо условну сагласност за то, јер питање је да ли ће бити могућности за реализацију екскурзија и наставе у природи. Савет родитеља је дао сагласност на Програм екскурзија и организацију наставе у природи.

 1. Покретање иницијативе за регулисање прилаза и саобраћајнице поред ОШ ''Никола Тесла'' у Лештанима.

На Савету је речено да ће се потписати представници Саветиа родитеља за регулисање саобраћаја и прилаза. Директор је додао да треба нешто урадити у вези са потоком у Лештанима.   Ово исто важи за Болеч, за поток и за сам прилаз школи. Савет родитеља је дао сагласност.

 1. Покретање иницијативе за регулисање потока који делом протиче порд школског дворишта ОШ ''Никола Тесла'' у Болечу.

Једногласно прихваћено, дата сагласност.

 1. Разно.

Владица Савић се јавио. Предложио је да се појача хигијена у школи. Питање везано за псе у школском дворишту. Школа је реаговала. Пратићемо ситуацију, рекао је диреткор.

Дејан Којић се још једном захвалио и поздравио чланове Савета родитеља и позвао је родитеље на комуникацију и сарадњу.

Записничар                                                            Председник Савета родитеља

Бранка Алимпијевић                                            Дејан Којић