ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

1496586

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак се организује у три групе и то :

ГРУПА ДОЛАЗАК ОДЛАЗАК
I 7.00 12.00
II 10.00 15.00
III 12.00 17.00

 

Планирани продужени боравак за ученике првог_разреда биће реализован по исказаним потребама родитеља.

У три групе продуженог боравка ради  троје учитеља:

Снежана Поповић,Младен Тадијановић и Славица Велимировић

 

Основна школа „Никола Тесла“, Винча

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОД.

 

У школи се организује продужени боравак за ученике првог и другог разреда, а основни социопедагошки циљеви, који се остварују његовим радом су:

  • Развијање и неговање радних навика, 

  •  развој потенцијала детета, 

  • усмеравање ка самосталном раду и учењу, 

  • развијање моторичких способности, 

  • подстицање групног рада сарадње и дружења,

  •  развијање и неговање језичке и математичке писмености, -идентификовање ученика којима је потребан корективни рад у циљу постизања бољих резултата, 

  • примена правила о лепом понашању током боравка у учионици, трпезарији и школском дворишту,

  •  учење вештина спортског прихватања победе и пораза, подстицање на самоорганизовање групе за заједничке игре, усмеравање ка пријатељским односима и међусобном уважавању

 

Рад у продуженом боравку се одвија кроз:

-реализацију часова учења

-израде домаћих задатака

-слободних активности 

-слободног времена.

 

Ученицима  у продуженом боравку, ће се плански и педагошки организовано задавати следеће тзв. припремних домаћих задатака:

Читање дечијих часописа и листова

Читање обавезне школске и домаће лектире

Учење краћих прозних и поетских текстова

Гледање и слушање одређених филмских представа

Посећивање културно- просветних, историских и других значајних знаменитих објеката

Израда мање сложених дидактичких материјала

 

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер и могу бити:

-Едукативне, 

-Радне

-Културно-уметничке

-Спортске и

-Забавне

Организују се на принципу слободе избора и добровољности. 

 

Ученици у продуженом боравку треба да усваје:

-хигијенске и здравствене навике

-да стекну одговоран однос према својим обавезама

-да самостално решевају домаћи задатак

-да искажу креативност

-да науче да решавају сукобе мирним путем