ОШ "Никола Тесла", Винча

esdnevniklogo
large Google Classroom
rasporednastave 1
asdad

♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥

za osmake

logo mpntr.png
1 39 (2)

Бројач посета

2203922

Учење на даљину

ucenje na daljinu

Изградња ОШ „Никола Тесла” у Лештанима

 

20210327 201201

COVID - 19 едукативни материјал

Календар

пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.год.

Логопед :Јелена Стојадиновић

ОБЛАСТ РАДА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦ.

АКТИВНОСТ

САРАДНИЦИ

Планирање и програмира-ње васп. образ. рада

септембар

Припремање год.програма рада и месе-чног планарада.Припрема ГПР Учени-чког парламента.

Припремање плана стручног усавршава-ња и проф.развоја

Директор,стру-чни сарадници

Рад са учни-цима, рад са родитељима

септембар, октобар као и током целе године

Дијагностика и рехабилитација пореме-ћаја вербалне и невербалне комуникаци-је, рад на побољшању комуникацијских вештина ученика.

Упознавање родитеља о раду логопеда, пружање подршке и оснаживање и инфо-рмисање родитеља.

Родитељи, старатељи

Рад са учи-тељима и наставни-цима

новембар, децембар

Пружање стручне помоћи и подршке учитељима у раду са ученицима који имају тешкоће на неком од нивоа верба-лне или невербалне комуникације као и у индивидуализацији васп. образ. рада. Пружање подршке наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације.

Учитељи, наставници, стручни сарадници

Праћење и вредновање ВО рада

децембар, јануар, мај

Учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и ИОП за ученике са тешкоћама гов.-језич. развоју

Учитељи, наставници

Рад са дире -ктором,стру-чним сара- дницима

током године      

Координација активности у пружању по-дршке ученицима. Рад на истраживању и решавању специфичних проблема школе.

Директор, стручни сарадници

Рад у стру-чним органима и тимовима

током године

Учешће у раду тима за ИОП, тима за професионалну оријентацију ученика као и рада Ученичког парламента

Директор,стручни сарадници, учитељи,наста-вници, ученици 7. и 8. разреда

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима

током године

Размена информација и сарадња са ДЗ. у Винчи, Заводом за психофизиолошке порем.и говорну патологију у Београду

Педијатријска и стоматолошка служба, колеге дефектолози, психолози
Вођење евиденци-је и стручно уса-вршав.

током године

Вођење дневника рада, логопедског листа са анамнестичким подацима сва-ког ученика, заштита личних података. Вођење евиденције и записника са УП. Похађање акредитованих семинара

Родитељи, ста-ратељи, шира породица уче-ници 7. и 8. ра-зреда, стручни предавачи, ко-леге из ове и других школа и установа од значаја за рад школе.

 

ЧИТАМ, ПА ШТА  је читалачки пројекат Библиотеке града Београда и наши наставници и библиотекари се одазивају на занимљиве читалачке теме. Ове године су били укључени ученици 2/2, 2/6 који су се трудили, радили и пласирали до Градског такмичења и добили дипломе за рад. Ученица 6/8 Милица Стевовић - ментор Маја Исаеска, наставница српског језика, ове године је добила ПРВО МЕСТО. Честитамо ученици и наставници и захваљујемо ученицима који су се трудили и изражавли своје читалачке потенцијале. 

ЈасминкаЈасминка 1Јасминка2

ВЕРУЈЕМО СНАЖНО, ЧИТАЊЕ ЈЕ ВАЖНО!

 

 

NARNS3

NARNS

 

ВЕРУЈЕМО СНАЖНО - ЧИТАЊЕ ЈЕ ВАЖНО

У четвртак, 1. 6. 2023. године у библиотеци школе "Никола Тесла" у Винчи реализована је радионица "Верујемо снажно - читање је важно". Радионицу је водила психолошкиња школе, а учествовале су библиотекарка, 2 наставнице, 3 учитељице и 7 мама. Радионица је трајала 90 минуита.

Заједничко свима на радионици било је то да верују у конструктивно партнерство наставника и родитеља, али и да сматрају да је читање веома важно. Такође се испоставило да су све присутне маме и наставнице веома спремне и да се ангажују да промовишу читање међу децом и подстакну их да препознају лепоте и добити од читања.

Полазнице радионице су радећи у три групе формулисале листе књига које школска библиотека нема, а треба да набави. Ту су се у највећој мери нашле књиге за које из личног искуства (са својом децом, односно својим ђацима) знају да их деца радо читају и уживају у њима, али и књиге за које оне као родитељи или наставнице верују да је важно да их деца прочитају. На листи је, наравно, и неколико књига које су препоручене јер су обележиле детињство оних које их препоручују.

Како је Национална асоцијација родитеља и наставника Србије обезбедила средства да школска библиотека заиста и купи књиге које су на списку, полазнице радионице су се у великој мери бавиле и тиме како то промовисати међу децом и заиста обезбедити да те књиге наши ђаци и читају. Осмислиле су неколико промотивних активности.

- У библиотеци ће бити постављена изложба нових књига;

- Представници одељења ће посетити изложбу са задатком да припреме извештај за своје другаре о њој - да нешто сниме, фотографишу, питају, запишу... Њихова улога биће да на основу припремљених извештаја промовишу нове књиге у библиотеци, да то искористе као повод да заинтересују остале за читање, за сарадњу са библиотеком, за оснивање ученичког читалачког клуба...

- Једна од присутних мама која је графичка дизајнерка направиће у сарадњи са децом промотивни плакат са свим новим насловима "Знаш шта има ново у библиотеци?"

- Плакат ће бити постављен на улазима у матичну и све три подручне школе;

- Наставници ће промотивни плакат објавити на одељењским вајбер – групама тако да та врста промоције стигне до сваког детета у школи.

У нашој школи се захваљујући сјајној библиотекарки већ дуго негује пракса уживања у читању наглас, држања часова у библиотеци међу књигама, истраживачког рада на садржају бајки...

Верујемо да ће набавка нових књига које су заједно за децу одабрали њихови родитељи и наставници бити још један значајан корак у правцу неговања културе читања. Сложиле смо се да је то начин да деци држимо многа врата отвореним, да је то улагање у њихову памет и будућност и да то морамо сви да радимо, а на првом месту школа.

Ова активност инспирисала је све присутне и да размишљају о другим могућим видовима конструктивне сарадње између запослених у школи и родитеља. Радионица се завршила договором да за две недеље поново седнемо сви заједно, да доведемо и неке друге родитеље, односно наставнике, за које верујемо да би их овакве активности могле интересовати и да заједно поразговарамо о томе како да организујемо клуб родитеља и наставника наше школе. Свима нам је за то први мотив добробит деце, али нам је већ после једног оваквог искуства јасно да и нама одраслима прија да сарађујемо и договарамо се у лепој атмосфери међусобног уважавања и да смо изгледа заборавили колико и ми, родитељи и наставници, уживамо кад важне ствари радимо заједно и дружимо се.

 

NARNS4

ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ НАШЕМ ПРИЈАТЕЉУ ШКОЛЕ ЗОРАНУ АНЂЕЛКОВИЋУ, КОЈИ ЈЕ КУПИО ПРЕКРАСНЕ КЊИГЕ ЗА НАШУ БИБЛИОТЕКУ.

СВАКА ЧАСТ НА РАЗУМЕВАЊУ ПОТРЕБА ШКОЛЕ И УВИЂАЊУ ЗНАЧАЈА ЧИТАЊА КЊИГА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ВАСПИТАЊЕ НАШЕ ДЕЦЕ. ОВАКО БРИЖНО И СА УКУСОМ ОДАБРАНЕ КЊИГЕ ПРУЖАЈУ ДЕЦИ СИГУРНО УТОЧИШТЕ, БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ, НЕНАСИЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ И РАДОСТ ОТКРИВАЊА НОВИХ СВЕТОВА.

An]elkovic

Рециклажни талас
У претходних неколико недеља старији разреди плаве смене сакупљали су флашице и лименке. У томе су им редовно и посвећено помагале теткице. Зашто смо их сретали по школи са великим кесама за смеће постало је јасно у петак, 26.5.2023. године када смо у централном холу видели необичан тродимензионални пано „Талас“. Нико није прошао кроз хол да није застао да добро погледа ово уметничко дело, а тек погледом изблиза схватили су сви где су завршиле све оне сакупљане флашице и лименке. Оно што је кад се нађе ван канте за смеће најружније у нашем окружењу, постало је интервенцијом наших уметника део најатрактивније инсталације.
Ову сјајну еколошко-уметничку акцију осмислила је и координисала наставница ликовне културе Дражена Трајковић. Сликали су Алекса Пантић 8/6, Ана Ђурковић 8/6, Јулија Колаковић 6/6, Нађа Костић 6/6 и Мијат Станковић 6/6. Прикупљени рециклажни материјал лепили су дечаци из 8/4 Андрија Пурић, Михајло Миликић и Огњен Стаменковић. Као што смо већ навели, материјал су прикупљали старији разреди плаве смене и њихове теткице.

Модел виљушкара

Одељење: 7/9

Ученици: Лена Поповић и Андреа Ракуљ

viber image 2023 05 30 14 28 48 338viber image 2023 05 30 14 28 47 995